Shto datë
Të rritur
nga 16 vjeç
Studentë
kërkohet ID studenti
Fëmijë (0-11)
0 deri 11 vjeç
Fëmijë (12-15)
12 deri 15 vjeç
Nxënës
Kërkohet ID nxënësi
Fëmijë (0-5)
Nën 6 vjeç
Fëmijë (6-14)
6 deri 14 vjeç
Fëmijë
0 – 15 vjeç
Pensionistë
kërkohet ID
Biçikletat
Biçikletat elektrike janë të ndaluara