Shto datë
Të rritur
nga 16 vjeç
Fëmijë
0 – 15 vjeç
Biçikleta
Biçikletat elektrike janë të ndaluara
Studentë
kërkohet ID studenti
Pensionistë
kërkohet ID
Fëmijë (0-11)
0 deri 11 vjeç